...

Financiële diensten

Financiële diensten is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar de diensten die door de financiële markt worden geleverd. Financiële diensten is ook de term die wordt gebruikt om organisaties te beschrijven die zich bezighouden met het beheer van geld. Voorbeelden zijn de banken, investeringsbanken, verzekeringsmaatschappijen, creditcardmaatschappijen en effectenmakelaars.

Het maakt deel uit van het financiële systeem dat verschillende soorten financiering biedt via verschillende kredietinstrumenten, financiële producten en diensten.

Dit zijn de soorten bedrijven die de markt vormen en die een verscheidenheid aan geld- en investeringsgerelateerde diensten leveren. Deze diensten zijn de grootste marktbron ter wereld, in termen van inkomsten.

De uitdagingen waarmee deze dienstenmarkt wordt geconfronteerd, dwingen marktdeelnemers om gelijke tred te houden met de technologische vooruitgang en om proactiever en efficiënter te worden, terwijl ze in gedachten houden om kosten en risico’s te verminderen.

Deze diensten zijn in staat geweest een steeds grotere financiële motor te vertegenwoordigen en een belangrijke afnemer van een breed scala aan zakelijke diensten en producten. De huidige Fortune 500 heeft 40 commerciële bankbedrijven genoteerd met een omzet van bijna $ 341 biljoen, een bescheiden stijging van 3% sinds vorig jaar.

Belang van financiële diensten: –

Het dient als de brug die mensen nodig hebben om hun financiën beter onder controle te krijgen en betere investeringen te doen. De financiële diensten van een financieel planner of een bankinstelling kunnen mensen helpen hun geld veel beter te beheren. Het biedt klanten de mogelijkheid om hun doelen te begrijpen en ze beter te plannen.

Het is de aanwezigheid van financiële diensten die een land in staat stelt zijn economische toestand te verbeteren, waardoor er meer productie is in alle sectoren die tot economische groei leiden.

Het voordeel van economische groei wordt weerspiegeld in de mensen in de vorm van economische welvaart waarin het individu een hogere levensstandaard geniet. Het is hier dat de financiële diensten een individu in staat stellen om verschillende consumentenproducten te kopen of te verkrijgen door middel van huurkoop. In het proces zijn er een aantal financiële instellingen die ook winst maken. De aanwezigheid van deze financiële instellingen bevordert investeringen, productie, sparen enz.

Kenmerken:-

Klantspecifiek: deze diensten zijn meestal klantgericht. De bedrijven die deze diensten verlenen, bestuderen de behoeften van hun klanten in detail alvorens hun financiële strategie te bepalen, rekening houdend met kosten, liquiditeit en looptijdoverwegingen.

Ontastbaarheid: in een sterk concurrerende wereldwijde omgeving is het merkimago van groot belang. Tenzij de financiële instellingen die financiële producten en diensten aanbieden een goed imago hebben en het vertrouwen van hun klanten genieten, zullen ze mogelijk niet succesvol zijn.

Gelijktijdig: De productie van deze diensten en de levering van deze diensten moeten gelijktijdig plaatsvinden. Beide functies, namelijk het produceren van nieuwe en innovatieve financiële diensten en het leveren van deze diensten, moeten gelijktijdig worden uitgevoerd.

Tendens om te verdwijnen: In tegenstelling tot andere diensten, hebben financiële diensten de neiging om te vergaan en kunnen ze daarom niet worden opgeslagen. Ze moeten worden geleverd zoals vereist door de klanten. Financiële instellingen moeten daarom zorgen voor een goede afstemming van vraag en aanbod.

Op mensen gebaseerde diensten: de marketing van deze diensten moet mensenintensief zijn en is daarom onderhevig aan variabiliteit in prestaties of kwaliteit van de dienstverlening.

Marktdynamiek: De marktdynamiek hangt in grote mate af van sociaal-economische veranderingen zoals besteedbaar inkomen, levensstandaard en opleidingsveranderingen met betrekking tot de verschillende klassen van klanten. Daarom moeten financiële diensten voortdurend opnieuw worden gedefinieerd en verfijnd, rekening houdend met de marktdynamiek.

Bevorderen van investeringen: De aanwezigheid van deze diensten zorgt voor meer vraag naar producten en de producent, om aan de vraag van de consument te voldoen gaat voor meer investeringen.

Sparen bevorderen: deze diensten, zoals beleggingsfondsen, bieden volop mogelijkheden voor verschillende soorten sparen. Er worden namelijk verschillende soorten beleggingsopties beschikbaar gesteld voor het gemak van zowel gepensioneerden als bejaarden, zodat ze zonder veel risico verzekerd kunnen zijn van een redelijk rendement op de investering.

Minimaliseren van de risico’s: De risico’s van zowel financiële dienstverleners als producenten worden geminimaliseerd door de aanwezigheid van verzekeringsmaatschappijen. Er worden verschillende soorten risico’s afgedekt die niet alleen bescherming bieden tegen de wisselende bedrijfsomstandigheden, maar ook tegen risico’s veroorzaakt door natuurrampen.

Het rendement maximaliseren: de aanwezigheid van deze diensten stelt zakenmensen in staat hun rendement te maximaliseren. Dit is mogelijk door de beschikbaarheid van krediet tegen een redelijk tarief. Producenten kunnen gebruikmaken van verschillende soorten kredietfaciliteiten voor het verwerven van activa. In bepaalde gevallen kunnen ze zelfs bepaalde activa van zeer hoge waarde leasen.

Voordeel voor de overheid: de aanwezigheid van deze diensten stelt de overheid in staat om zowel korte- als langetermijnfondsen te werven om zowel inkomsten als kapitaaluitgaven te dekken. Via de geldmarkt werft de overheid kortetermijnfondsen door de uitgifte van schatkistpapier. Deze worden door commerciële banken gekocht van het geld van hun deposanten.

Kapitaalmarkt: Een van de barometers van elke economie is de aanwezigheid van een levendige kapitaalmarkt. Als er sprake is van hectische bedrijvigheid op de kapitaalmarkt, dan is dat een indicatie van de aanwezigheid van een positieve economische toestand. Deze diensten zorgen ervoor dat alle bedrijven voldoende middelen kunnen verwerven om de productie te stimuleren en uiteindelijk meer winst te maken.

Leave a Reply

Schrijf je in voor onze gratis nieuwbrief en ontvang nieuws, previews, reviews en leuke deals.

Ja, ik schrijf me in
We spammen niet en uitschrijven kan altijd.